Popis pěších tras:

50 km  
- Start SVČ - z nám. Míru od rozcestníku červená zn. Janovice – Stará Ves-pila – Alfredka – Jelení Studánka, vlevo po zelené zn. pokračovat na Skřítek-motorest, odtud stále po zelené zn. přes Krtinec  na Hvězdu, z Hvězdy vlevo po červené zn. Rabštejn-restaurace – Bedřichov-pila – Dobřečov – Tvrdkov – Rešovské vodopády. Od vodopádů po zelené zn. do Skal a jít směrem na Rýmařov. Po cca 400 m za obcí na horizontu odbočit vlevo po neznačené polní cestě do Nového Pole. Projít obcí k janovickému zámku a odtud do cíle westernové školy.

35 km
- Start SVČ - z nám. Míru od rozcestníku po červené zn. Janovice - Stará Ves-pila – Alfredka – Jelení studánka, vlevo po zelené zn. Nad Skřítkem, dále vlevo po červené zn.  Žlutý potok – Hubert – U Škaredé jedle, odtud po zelené zn. Pod Výhledy, dále po neznačené cestě do Janovic k zámku a do cíle westernové  školy.

25 km
– Start SVČ -  z  nám. Míru – červená zn. – Janovice zámek, žlutá zn. směr Nové Pole, před obcí vpravo lipovou alejí, janovickým lesem na Kamennou horu, odtud vlastní značení, přes Ferdinandov do Dobřečova, z Dobřečova po červené zn. přes  Tvrdkov na Rešovské vodopády, od vodopádů po zelené zn. do Skal, projít obcí  směr Rýmařov a po cca 400m vlevo polní cestou, neznačena, do  Nového Pole -  Janovice-zámek a do cíle westernové školy.

15 km
– Start SVČ - z nám. Míru od rozcestníku modrá zn. Vychodilova stezka – Ondřejov – Ondřejovský potok – U včelína – Hornoměstská zatáčka, zde vlevo a po cca 1km na horizontu vpravo do Nového Pole k janovickému zámku a odtud do cíle westernové školy.

5 km  
- Start SVČ - od SVČ směrem k vlakovému nádraží, před nádražím vlevo přes hřiště Jiskry Rýmařov, pak ul. Vrchlického ke hřbitovu, od hřbitova kolem kapličky po chodníku Opavskou ulicí k PENNY marketu. Odtud po cyklostezce do areálu westernové školy v Janovicích.

Každý účastník jde na vlastní nebezpečí. V cíli jste očekáváni nejpozději v 18,00 h. Pokud byste z vážných důvodů nemohli do cíle v uvedenou dobu dojít, oznamte to na tel.  731811064  nebo 737110253 . Na tato čísla můžete také volat v případě  zdravotních obtíží.

Jděte po značené trase, při míjení dobytčích pastvin nevstupujte za ohradníky!!!

Na kontrole vám ve startovacím průkazu potvrdí průchod.

Dobrou pohodu na cestě přeje  KČT Rýmařov.

Popis tras pro cyklisty:

Po dětských hřištích 5 km
Dětské hřiště na Hornoměstské ulici, hřiště v zahradě Hedvy, hřiště u Janovického zámku. Cíl Janovice Westernová škola.

Trasa 10 km
Z Rýmařova směr hornoměstská zatáčka - Skály, kde odbočíme doprava na cyklostezku 6143 - pokračujeme přes Stříbrné Hory a stále po 6143 směr na Nové Pole, Janovice Westernová škola.

Trasa 20 km
Z Rýmařova směr Dolní Moravice přes Harrachov po cyklostezce 553. V dolní Moravici odbočíme do prava a napojíme se na cyklostezku 6142 a pokračujeme směr Kodýtkov. Protneme hlavní silnici č. 11 a pokračujeme na křižovatku v Kodýtkově, kde odbočíme doprava a pokračujeme po silnici 370 směr Jamartice, Rýmařov, Janovice Westernová škola.

Střední trasa 45 km
Z Rýmařova se dáme na Harachov po 553 - dále pokračujeme do Dolní Moravice, kde přejedeme křižovatku a po hlavní cestě směrem na Malou Morávku odbočíme k Lesním Mlýnům a dále pokračujeme na Horní Václavov po 6161 - projedeme Václavovem až na konec Dolního Václavova, kde pokračuje cyklostezka 6161. Zhruba po 1.5 km narazíme na rozcestí, kde pokračujeme po vyznačené cyklostezce 6161 až k Valšovu, kde se napojíme na cyklostezku 6142 po této pokračujeme dále na Břidličnou. V Břidličné odbočíme doleva a pokračujeme přes Vajglov, Albrechtice u Rýmařova, Rýmařov a Janovice Westernová škola.

Dlouhá trasa 60 km
Z Rýmařova se dáme na Harachov po 553 - dále pokračujeme na Dolní Moravici, kde přejedeme křižovatku a po hlavní cestě směrem na Malou Morávku, odbočíme k Lesním Mlýnům a dále na horní Václavov po 6161, projedeme Václavovem až na konec Dolního Václavova, kde pokračuje cyklostezka 6161. Zhruba po 1.5 km narazíme na rozcestí, kde odbočíme do leva po zpevněné cestě směr Uhlířský vrch - bude označeno červenými fáborky. Z Uhlířského vrchu pokračujeme na Moravskoslezský Kočov, kde se napojíme na cyklostezku 6029, projdeme Kočovem směr Valšov. Na konci Valšova odbočíme do leva, kde se napojíme na cyklostezku 6142 přes Novou Pláň. Cca 2 km za Novou plání odbočíme na cyklosteku 6148 po té se dáme směr Lomnice a po dalších asi 2 km odbočíme opět doprava na cyklostezku 6146, která nás dovede přes Lomnici, Rýžoviště až do Vajglova. Ve Vajglově odbočíme do leva a po silnici 440 pokračujeme přes Albrechtice u Rýmařova, Rýmařov a Janovice Westernová škola.

Mapy cyklotras:

10km


20km


46km


60km

Trasy vedou do Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, turisté by proto měli respektovat pravidla chování v přírodě. Dobrou pohodu na cestě přeje

KČT Rýmařov