Pěší trasy

50 km – Start v SVČ, od rozcestníku na náměstí Míru po žluté značce přes Edrovice, kolem zámku v Janovicích k Novému Poli. Před Novým Polem vpravo, po žluté značce lipovou alejí a Janovickým lesem k rozcestí Pod Výhledy /8 km/. Odtud po zelené značce přes Žďárský Potok, kolem Škaredé jedle na bývalou Alfredovu chatu /17,5 km/. Dále po červené značce na Jelení studánku a hřebenovkou až k chatě Ovčárně /26,5 km/. Od Ovčárny se vracíme k rozcestníku Nad Ovčárnou a po žluté značce jdeme do Karlova /34,5 km/. V Karlově vpravo, projdeme obcí /cca 1 km/ k hotelu Praděd a pokračujeme po žluté značce přes Jelení na Vyhlídku do Nové Vsi /občerstvení/ a dál do Staré Vsi k pile /44,5 km/. Od pily ve Staré Vsi se vracíme po červené značce do cíle v SVČ Rýmařov /52,5 km/.

 

35 km
Start v SVČ, od rozcestníku na náměstí Míru po žluté značce přes Edrovice, kolem zámku v Janovicích k Novému Poli. Před Novým Polem vpravo, po žluté značce lipovou alejí a Janovickým lesem k rozcestí Pod Výhledy /8 km/. Odtud po zelené značce přes Žďárský Potok, kolem Škaredé jedle na bývalou Alfredovu chatu /17,5 km/. Dále po zelené značce na Mravencovku /20,5 km/. Z Mravencovky odbočíme vpravo po modré značce na Jelení. Po 1,5 km dojdeme na rozcestí se žlutou značkou /22 km/. Pokračujeme vpravo po žluté značce na Vyhlídku /občerstvení/ v Nové Vsi a dále do Staré Vsi k pile /28,5 km/. Od pily ve Staré Vsi se vracíme po červené značce do cíle v SVČ Rýmařov /35,5 km/.

 

25 km
Start v SVČ, od rozcestníku na náměstí Míru po žluté značce přes Edrovice kolem zámku v Janovicích k Novému Poli. Před Novým Polem vpravo po žluté značce lipovou alejí a Janovickým lesem k rozcestí Pod Výhledy /8 km/. Odtud po zelené značce přes Žďárský Potok, kolem Škaredé jedle, směr Alfredova chata. Pod Medvědími kameny /13 km/ odbočíme vlevo /vlastní značení/, k rozcestníku U Huberta /13,5 km/. Odtud po červené značce zpět ke Škaredé jedli /16 km/ a dále po žluté značce kolem Anenské huti k pile do Staré Vsi /18 km/. Od pily ve Staré Vsi se po červené značce vracíme do cíle v SVČ Rýmařov /25 km/.

 

15 km
Start v SVČ, od rozcestníku na náměstí Míru po žluté značce přes Edrovice, kolem zámku v Janovicích k Novému Poli. Před Novým Polem vpravo, po žluté značce lipovou alejí a Janovickým lesem k rozcestí Pod Výhledy /8 km/. Odtud vpravo /vlastní značení/, po cestě zpět do Janovic, kolem bělidla k janovickému zámku /12 km/. Od zámku jdeme do cíle v SVČ Rýmařov /15 km/.

 

5 km
Start v SVČ, od rozcestníku na náměstí Míru po zelené značce směr Skály. Za posledním domem odbočíme vpravo po polní cestě k vysílači. Od vysílače se vracíme zpět a asi 100 m od silnice odbočíme vlevo polní cestou k edrovickému rybníku. Odtud jdeme Bartákovou ulicí až k Mototechně a pak vpravo po Revoluční ulici do cíle v SVČ /5 km/.

 

Cyklotrasy

50 km

Start u SVČ Rýmařov, směr Horní Město po silnici č. 370, dále na cyklostezku č. 6143. Po projetí Skal odbočit na cyklostezku č. 6053 směr Rešov. V Rešově dále po červené turistické značce (bude značena fáborky) směrem na Valšův Důl. Ve Valšově Dole se pokračuje po červené tur. značce směrem na Sovinec a dále na Karlov. U Pasecké myslivny po bílé hlavní cestě směrem na Pasecký Žleb, ve kterém se odbočí po zelené tur. značce směrem na Mutkov. V Mutkově se sjede na cyklostezku č. 6105 a po té se pokračuje až do Huzové a dále na rozcestí, pak vpravo na cyklostezku č. 6105, 6144, na první křižovatce vlevo na cyklostezku č. 6144 a pokračuje se rovně po č. 6029 (Maringova cesta), na křižovatce se odbočí vlevo a po červené značce E5 směrem na Ryžoviště. V Ryžovišti dále po červené značce E5 směr Stránské. Ve Stránském po cyklostezce č. 511 do Rýmařova k SVČ.

 

30 km

Start u SVČ Rýmařov, směr Horní Město po silnici č. 370, dále na cyklostezku č. 6143. Po projetí Skal odbočit na cyklostezku č. 6053 směr Rešov. V Rešově dále po červené turistické značce (bude značena fáborky) směrem na Valšův Důl. Ve Valšově Dole se pokračuje po červené tur. značce směrem na Sovinec. Na Sovinci se odbočí vlevo na cyklostezku č. 511 směrem na Křížov, dále po cyklostezce č. 511 až na rozcestí, kde se odbočí vpravo na Jiříkov (cyklostezka č. 6106, 6144). Přes Jiříkov po cyklostezce č. 6144 směr Kněžpole. Před Kněžpolem se odbočí vlevo na cyklostezku č. 6145 směrem do Stránského. U autobusové zastávky Stránské se pokračuje rovně po cyklostezce č. 511. Na rozcestí se odbočí vpravo a stále po cyklostezce č. 511 do Rýmařova k SVČ.

 

23 km

Start u SVČ Rýmařov, napojit se na cyklostezku č. 511 směr Ondřejov a po ní až do Stránského. Ve Stránském odbočit vpravo na červenou stezku E3 a po ní jet až do Rýmařova podél Stráleckého potoka a zříceniny Strálku až k SVČ.

 

5 km (po dětských hřištích)

Start u SVČ Rýmařov, na dětské hřiště na ulici 1. máje, dále na hřiště ve Flemmichově zahradě a na hřiště u janovického zámku. Cíl je opět v SVČ.
 

Jděte po značené trase, při míjení dobytčích pastvin nevstupujte za ohradníky!!!

Na kontrole vám ve startovacím průkazu potvrdí průchod.

Dobrou pohodu na cestě přeje KČT Rýmařov


Trasy vedou do Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, turisté by proto měli respektovat pravidla chování v přírodě. Dobrou pohodu na cestě přeje

KČT Rýmařov